VOLDTÆGT

i FREDS- OG KRIGSTID

Sexrelaterede forbrydelser kræver juridisk retfærdighed

Stil voldtægtsforbryderne for retten

SE MERE PÅ:

6 programmer med eksperter og politikere om

straffelovens bestemmelser om voldtægt

produceret

med støtte fra

 

OM OS

FORENINGEN MOD VOLDTÆGT SOM KRIGSVÅBEN

Foreningens formål er at sætte fokus på og bekæmpe brugen af voldtægt som våben under væbnede konflikter uden efterfølgende retsforfølgelse.

Formålet vil søges opfyldt gennem udbredelse af filmen ’Voldtægt som krigsvåben’ produceret af Sfinx Film, samt gennem konferencer og websites om emnet, både nationalt og internationalt.

Et andet mål er at yde assistance til voldtægtsofre i form af fx juridisk bistand , rådgivning, lægehjælp og medicin.

Midlerne til at opnå disse formål vil bibringes gennem donationer fra private foreninger, fonde, organisationer og enkeltindivider

med henblik på at fremme arbejdet.

VORES AGENDA

Der findes faktisk internationale konventioner mod brugen af voldtægt i konfliktområder

– men de respekteres ikke!

Ved krigsforbryderprocesser behandles voldtægt som den mindst betydningsfulde af krigsforbrydelser.

For ofrene er juridisk retfærdighed deres eneste håb om at genvinde deres integritet og sikkerhed.

Straffrihed skal opgives, og retfærdighed skal blive normen.

 

 ”Hvordan vi afskaffer voldtægt i konfliktområder” bør optræde på den politiske dagsorden.

Følg debatten på Facebook

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

VI TAKKER FOR DIT MEDLEMSSKAB

 

"Foreningen

- Imod Voldtægt som Krigsvåben"

“The Association Against Rape as a Weapon of War”

CVR-nummer : 35939180

 

 

 

Alle persondata du oplyser til "FORENINGEN IMOD VOLDTÆGT SOM KRIGSVÅBEN" igennem denne hjemmeside holdes fortroligt - "FORENINGEN IMOD VOLDTÆGT SOM KRIGSVÅBEN" videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart uden dit samtykke.

Vær med på facebook

Bring videre LIKE & DEL